162976 hartvolgers logo ff9666 large 1429028099

Tilburg, 3 augustus 2016

Hartpatiënten ondervinden veel problemen door verandering naar goedkopere medicatie

Jaarlijks krijgen meer dan 500.000 hartpatiënten medicatie voorgeschreven. Uit onderzoek van hart.volgers.org blijkt dat bijna alle patiënten in tweede instantie een ander medicijn ontvangen. Veel hartpatiënten ondervinden hiervan nadelige gevolgen, zoals bijwerkingen en een verminderd effect van de medicatie. Deze problemen leiden onder andere tot extra bezoeken aan hun arts.

220357 1 hartvolgers medicatie ca5175 original 1470154035

Slechts een op de drie hartpatiënten ondervindt geen problemen

Van de 264 hartpatiënten die vrijwillig hebben deelgenomen aan het onderzoek werd bij 95% de vertrouwde medicatie, waarover men tevreden was, omgezet in een andere variant. Slechts een op de drie hartpatiënten is na de medicatie-wijziging tevreden over de medicatie. Evenzoveel hartpatiënten ervaren verminderde werking van de nieuwe medicatie en een derde ervaart nieuwe bijwerkingen. Bekende bijwerkingen zoals allergische reacties, misselijkheid en maagklachten spelen daarbij een belangrijke rol.

Verwarring en extra bezoek aan cardioloog

Uit onderzoek van hart.volgers.org blijkt verder dat de helft van de 250 hartpatiënten, waarvan de medicatie werd veranderd, geen uitleg kreeg van hun apotheker. Bijna een op de zes hartpatiënten maakt een extra afspraak bij zijn of haar cardioloog vanwege onzekerheid, verwarring of klachten. Uiteindelijk ontvangt 20% van de hartpatiënten zijn of haar eerdere medicatie weer. Niet bij alle patiënten blijkt dit tot de mogelijkheden te behoren: “Dit was niet mogelijk, van mijn apotheker begreep ik dat in overleg met de zorgverzekeraar wordt bepaald welk merk wordt verstrekt.”

220362 2 hartvolgers medicatie a7ae18 original 1470154035

Kostenbesparing door goedkoper medicijn.

Hartpatiënten worden frequent geconfronteerd met andere medicijnen bij uitgifte vanuit de apotheek. Zorgverzekeraars en apotheken voeren het voorkeursbeleid waardoor goedkopere, merkloze medicatie wordt vergoed en overhandigd aan de patiënt. Voorwaarde is dat de werkzame stof en de sterkte van het middel overeenkomen met het in eerste instantie voorgeschreven medicijn (bron Apotheek.nl).

Deze enquête maakt inzichtelijk dat het streven naar het goedkoopste medicijn mogelijk belangrijke negatieve gevolgen heeft voor hartpatiënten en de gezondheidszorg. Gezondheidsbezwaren voor de patiënt en extra zorgconsumptie – waardoor nieuwe zorgkosten ontstaan - behoren tot de gevolgen. Ook recent onderzoek van het NIVEL in opdracht van de Hart&Vaatgroep onderschrijft de problemen voor hartpatiënten. Verder onderzoek naar de effecten van het voorkeursbeleid lijkt geboden.

220363 4 1 hartvolgers medicatie 474b91 original 1470154035
220367 6 1 hartvolgers medicatie 5c49bb original 1470154036
220368 7 1 hartvolgers medicatie 9627af original 1470154036
220364 3 1 hartvolgers medicatie 0f0f1b original 1470154035
220363 4 1 hartvolgers medicatie 474b91 original 1470154035
220361 5 hartvolgers medicatie 9f48e4 original 1470154035
220360 3 hartvolgers medicatie f510a1 original 1470154035
220359 6 hartvolgers medicatie 16141a original 1470154035
220365 7 hartvolgers medicatie f2b017 original 1470154035
220366 5 1 hartvolgers medicatie c90051 original 1470154035
220358 4 hartvolgers medicatie 347b17 original 1470154035

-----------------EINDE BERICHT-------------------

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dennis van Veghel (06-51380512) of dennis@volgers.org .

Hart.volgers.org is het social media platform voor hartpatiënten en één van de meest vooraanstaande eHealth ontwikkelingen in Nederland. Een initiatief van cardiologen en cardio thoracaal chirurgen die gezamenlijk moderne media inzetten om hartpatiënten toegang te verschaffen tot betrouwbare informatie en top-expertise. Patiënten komen in de social media omgeving van hart.volgers.org samen, delen ervaringen en kunnen vragen stellen aan medisch experts. Op alle niveaus staan de medici garant voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie. Hart.volgers.org is een compleet onafhankelijke organisatie die door Minister Schippers als een voorbeeldinitiatief is beschreven en die beleidsmatig onder andere gesteund wordt door het Ministerie van VWS, de Hart&Vaatgroep, de Hartstichting en de NVvC.

Voor meer informatie over het onderzoek van Nivel in opdracht van de Hart&Vaatgroep verwijzen wij u graag naar de Hart&Vaatgroep http://www.hartenvaatgroep.nl/.

Op deze site kunt u alle vragen stellen of kijken naar feedback van medici, patiënten en familie.

Download PDF
Download PDF
Over Hart.volgers

Volgers.org is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat de zorg maximaal transparant moet zijn en de ambitie om de best mogelijke zorg voor patiënten te organiseren. Naast technologisch en wetenschappelijk hoogstaande zorg is daarbij naar onze overtuiging communicatie over ziekte-, behandelings- en genezings- ervaring belangrijk. Moderne media kunnen daarbij een belangrijk verbindend middel zijn, met name wanneer de aanwezigheid van top-experts de kwaliteit van de informatie garandeert.

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van toekomstige, bestaande en oud-patiënten, alsook familieleden en andere mensen in de directe omgeving van patiënten.

Dit willen wij bereiken door hen met elkaar te verbinden en hen de mogelijkheid te bieden om ervaringen uit te wisselen in een volledig transparante omgeving waar de kwaliteit van de informatie wordt gewaarborgd door actieve participatie van topexperts, waarbij deze expertise zeer laagdrempelig beschikbaar is.

Volgers.org is een zelfstandige organisatie van de coöperatie cardiologen en cardiothoracaal chirurgen die aan het Catharina Ziekenhuis zijn verbonden, zonder betrokkenheid van het ziekenhuis (disclaimer).

berichten